Robotik Kodlama Eğitimi

Robotik Kodlama Eğitimi

Kodlama eğitimi ile günümüzün Z kuşağı olan öğrencilerimize, kodlama becerisi kazandırılmakta ve böylece öğrencilerimizin problem çözme, analitik düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve yaratıcı düşünebilme gibi yetileri geliştirilmektedir. Öğrenciler kodlamaya erken yaşta başlıyorlar.Anaokulu 6 yaş seviyesinden, İlkokul 4. sınıfa kadar kodlama /animasyon/oyun geliştirme öğrenen öğrencilerimizin üreten bir nesil olmalarını sağlamak amacıyla okulumuzda her öğrencinin kendine özgü ürünleri kodlayarak oluşturabileceği ortamlar sağlıyoruz.

Ders Videomuz