Fen ve Doğa Çalışmaları

Fen ve Doğa Çalışmaları

Bu etkinlik ile çocukların gözlem yapma,
verileri toplama ve yorumlama, sorgulama ve kıyaslama becerilerinin
gelişmesi desteklenir.

Ders Videomuz