Drama Dersimiz

Drama Dersimiz

Canlandırmalarla; çocukların aldıkları rollerle özgüven
kazanmaları, farklı rollerin farkında olmaları, sosyal becerilerini
geliştirmeleri, uyum ve yaratıcılık yönlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Ders Videomuz