Çevre Gezileri

Çevre Gezileri

Bu etkinlik çocuklara araştırma, gözlemleme,
keşfetme ve yorumlama becerilerini kazanmasını destekler.

Ders Videomuz