Ana Dil Eğitimleri

Ana Dil Eğitimleri

Bu etkinliğin amacı; çocuklara dile ilişkin temel
becerileri kazandırmak, sözcük dağarcığını geliştirmek, kendilerini daha iyi
ifade etmelerini ve daha iyi anlamalarını sağlamak ve kitap sevgisi
kazandırmaktır.

Ders Videomuz